Ազգային խաղ․ Չի՛ք — չի՛ք

Չի՛ք — չի՛ք ի՞նչը չիք․

Չի՛ք — չի՛ք անբանությունը չիք,

Չի’ք — չի’ք սուտը չիք,

Չի’ք — չի’ք անարդարությունը չիք,

Չի’ք — չի’ք խաղամոլությունը չիք,

Չի’ք — չի’ք գողությունը չիք,

Չի’ք — չի’ք տխրությունը չիք,

Չի’ք — չի’ք չտեսությունը չիք,

Չի’ք — չի’ք խաբարբզիկությունը չիք: