Գործնական աշխատանք՝

  1. Տրված բառերը բաղադրիչների (մասերի) բաժանի՛ր: Ուշադրություն դարձրո՛ւ օրինակին՝ անտուն- ան(ածանց) + տուն(արմատ),

ընկերասեր – ընկեր(արմատ) + ա(հոդակապ) + սեր(արմատ)

Սաղարթախիտ — սաղարթ (արմատ) + ա հոդակապ + խիտ (արմատ)

եղնիկ 

վարդագույն — վարդ — (արմատ)  + ա  հոդակապ + գույն (արմատ)

 լեռնային- լեռ (արմատ) + նա (հոդակապ) + այաին (վերջածանց)

  քաջություն -քաջ (արմատ) + ություն (վերջածանց)

սար- արմատ

ակնթարթ — ակն- արմատ + թարթ ( արմատ)

դասընկեր- դաս -(արմատ) + ()

      2.Կետերը փոխարինի´ր ջ, ճ կամ չ տառերով:

Վերճ, ողջ, նկարիչ, չղչիկ, վայրէջք, հաչոց, խոչընդոտ, թռչուն, թրջել, թռչել, միջև, մինչև, ամբողջ, առաջին, աղչամուղ.:

  1. Կետերը փոխարինի՛ր  ձ, ծ կամ ց տառերով:

Փորձ, հարցում, բարցունք, ուրձ, լացակումած, ընթերց.ել, քաղցրություն, լռակյած, հանդիպակած, լվածք, գնացք, նստվածք, նրբանծք:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s