Գործնական աշխատանք՝

  1. Տրված բառերը բաղադրիչների (մասերի) բաժանի՛ր: Ուշադրություն դարձրո՛ւ օրինակին՝ անտուն- ան(ածանց) + տուն(արմատ),

ընկերասեր – ընկեր(արմատ) + ա(հոդակապ) + սեր(արմատ)

Սաղարթախիտ — սաղարթ (արմատ) + ա հոդակապ + խիտ (արմատ)

եղնիկ 

վարդագույն — վարդ — (արմատ)  + ա  հոդակապ + գույն (արմատ)

 լեռնային- լեռ (արմատ) + նա (հոդակապ) + այաին (վերջածանց)

  քաջություն -քաջ (արմատ) + ություն (վերջածանց)

սար- արմատ

ակնթարթ — ակն- արմատ + թարթ ( արմատ)

դասընկեր- դաս -(արմատ) + ()

      2.Կետերը փոխարինի´ր ջ, ճ կամ չ տառերով:

Վերճ, ողջ, նկարիչ, չղչիկ, վայրէջք, հաչոց, խոչընդոտ, թռչուն, թրջել, թռչել, միջև, մինչև, ամբողջ, առաջին, աղչամուղ.:

  1. Կետերը փոխարինի՛ր  ձ, ծ կամ ց տառերով:

Փորձ, հարցում, բարցունք, ուրձ, լացակումած, ընթերց.ել, քաղցրություն, լռակյած, հանդիպակած, լվածք, գնացք, նստվածք, նրբանծք:

Իմ բույսը

Ես այս օր ուզու եմ պատմել իմ սիրելի բույսի մասին ։Ինչ՞ու է իմ սիրելին, քանի որ այն ինձ նվիրել է իմ առաջին դասարանի ուսուցչուհի ընկեր Մարինեն։ Ես արդեն չորս տարի է ինչ խնամում են այն։ Երբ ես ստացա այն մի պոքրիկ թուփ էր,  ահա  թե որքան է այն մեծացել

20200305_153953

Այսօր ես հայրիկիս օգնությամբ կտեղափոխեմ այն ավելի մեց ամանի մեջ։

20200305_154311

 

 

 

20200305_154749

Spring

 

Little birdhouse in spring over blossom cherry tree.

I love Spring. Sprig  is my  favourite season. Spring coms and nature awakens from its winter sleep.The days become longer and nights become shorter.  The birds beging to sing and build their nest.  In spring we can go to the country and have a walk in the woods, play ball-games.

That is why I like spring more than any other sesons of the year.

Без названия