ԵՐԿՈՒ ՍԵՎ ԱՄՊ

ԵՐԿՈՒ ՍԵՎ ԱՄՊ

Վաղուց թողած բարձր ու կանաչ
Գահը իրենց հանգըստության,
Երկու սև ամպ, հողմի առաջ
Գընում էին հալածական։

Հողմը սակայն չար հոսանքով
Բաժնել, ջոկել չէր կարենում,
Ինչքան նըրանց լայն երկնքով
Դես ու դեն էր քըշում, տանում։

Ու անդադար գընում էին՝

Քըշված հողմի կատաղությամբ,
Իրար կըպած ու միասին,
Երկու սև ամպ, երկու սև ամպ…

1894

Առաջադրանքներ՝

  1. Բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր տրված բառերը՝

 

  1. գահ — Թագավորական սեղանի շուրջը կամ ատյանում ազնվական տոհմի անդամին

 

  1. , հողմ — Ուժեղ քամի 

       հալածական — ալածված, հալածվող

 

 

  1. Եթե նկարես այս բանաստեղծությունը, ի՞նչ գույներ կօգտագործես:

 Ես այս գույներով եմ նկարել

20200216_193950

  1. Ո՞րն է բանաստեղծության գլխավոր իմաստն արտահայտող տողը: Դուրս գրիր և հիմնավորիր, թե ինչո՞ւ ես այդպես մտածում:

    Ու անդադար գընում էին՝

     Քըշված հողմի կատաղությամբ,
    Իրար կըպած ու միասին,
     Երկու սև ամպ, երկու սև ամպ

կարծում եմ որ այս տողերը ամփոփում է բանաստեղծության իմաստ,  քամու և ամպերի կռիվն է նկարագրում:

  1. Ինքդ վերնագրի՛ր բանաստեղծությունը:

      Ամպն ու քամի

  1. Արձակ, գրավոր պատմիր բանաստեղծությունը: