Մաթեմատիկա

Գտիր թվի նշված մասը։
160-ի   3/4-րդ մասը= 160:4×3=120
250-ի  3/5-րդ մասը= 250:5×3=150
3000-ի  4/10 -րդ մասը= 3000:10×4=1200
180-ի  4/9  -րդ մասը= 180:9×4=80

2.Արտահայտիր․
Օրինակ՝ 1 սմ-ը մետրով=
Քանի որ 1 մ=100 սմ, ուստի՝=
1 սմ=1/100մ=

 • 1 դմ-ը մետրով:  10
 • 1 մ-ը կիլոմետրով: 10
 • 1 մմ-ը սանտիմետրով: 10
 • 1 կգ-ը տոննայով: 10
 • 1 ց-ը տոննայով: 10
 • 1 գ-ը կիլոգրամով։ 10

Օրինակ՝ 1 վ-ը արտահայտիր րոպեով:
Քանի որ 1 ր=60 վ, ուստի 1 վ=1/60 ր,
1 ժ-ը օրով: 1\24
1 ր-ն  ժամով: 1\60
1 տարին դարով։ 1\100
3. Ինչի է հավասար նշված մասը։
Օրինակ՝ 1 հազարերորդ տոննան
1 տ=1000 կգ, ուրեմն՝ 1/1000 տ=1 կգ

 • 1 հազարերորդ կիլոգրամը, 1 գ
 • 1 հազարերորդ կիլոմետրը, 1 մ
 • 1 քսանչորսերորդ օրը, 1 ժ
 • 1վաթսուններորդ մասը, 1440
 • 1 տասներկուսերորդ տարին։ 353

3.Արտահայտիր նշված միավորներով։
1/3 ժ= 120 ր
1/2 կմ = 1000 մ
1/6 օր = 120 ժ
1/6 տ = 60 ամիս
1/10 ց = 900 կգ
1/10  մ = 9000 սմ

4.Արտահայտիր նշված միավորներով։
2/ 5 ժ= 180 ր
3/4 կմ = 1000 մ
2/8 օր = 120 ժ
2/3 տ = 12 ամիս
2/10 ց = 8000 կգ
3/10  մ = 7000 սմ

5.  Արամի մայրիկը պատրաստեց գաթա: Նա սկզբում այն բաժանեց 8 հավասար մասի։  Մայրիկը  կերավ գաթայի  1/8 մասը, իսկ Արամը՝ 3/8 մասը։ Գաթայի  ո՞ր մասն ավելացավ։

4

Մարենի . 07 . 02 . 2020թ.

1.Տրված ածանցներով կազմի՛ր ածանցավոր բառեր․ գունավորի՛ր արմատը և ածանցը՝  -իչ, -դժ, ան, -ակ, -իկ, -ուկ, -ական, -ային, -որեն, -ուհի։

2.Կետերի փոխարեն գրի’ր փակագծում տրված բառերըԸնդգծի’ր այն բառերըորոնք առանց փոփոխելու գրեցիր:

Կենդանաբանական … (այգի) տնօրենը պատմում Էր, որ այդ … (փիղ) կապեր քանդելու … (հմուտ) վարպետ էր: Գիշերները նա … (համառորեն) ու … (ճարպկորեն) քանդում էր իր … (ոտքեր) կապած պարանները: Մի անգամ նույնիսկ կարողացել էր  անաղմուկ հանել այն (… շինություն) դուռը, որտեղ նրան … (բանտել): Չանհանգստացնելով խոր քնած … (սպասավոր) նա՝ որպես այցելու, գնացել էր այգու մյուս … (բնակիչներ) հետ ծանոթանալու: