Նոյեմբեր ամսվա ամփոփում

Ինքնաստուգում

1․ Ո՞րն է այն վեցանիշ թիվը, որի տասհազարավորը 5 է, հազարավորը՝ 2, իսկ մյուս բոլոր թվանշանները՝ 7։

Տասհազարավոր 5

Հազարավոր 2

Հարյուրհազարավոր 7

Տասնավոր 7

Միավոր 7

Հարյուրավոր 7

752․777

 

2․ Ո՞ր շարքում են թվերը դասավորված նվազման կարգով․

1) 11, 23, 450, 780, 900
2) 1380, 1390, 1540, 1600, 900
3) 1368, 1258, 1100, 1101, 103
4) 2265, 1102,198, 189, 78
3.Գտի՛ր թիվը, որը 4-ի բաժանելիս ստացվում է 12 և 3 մնացորդ։
12 x 4 + 3 = 51
4.Երբ տատիկը իր մոտ եղած 44 կոնֆետը փորձեց հավասարաչափ բաժանել 5 թոռնիկներին, մի քանի կոնֆետ ավելացավ։ Քանի՞ կոնֆետ ավելացավ։
 44 ։ 5 = 8 և 4 մն
5․ Ո՞րն է թվի գրության 1-ին կարգի կարգային միավորը։
1) 1
2) 10
3) 100
4) 1000
6.Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի տարբերությունը, եթե հանելին մեծացնենք 30-ով։
Օրինակ՝ 100 — 10 = 90
100 — 40 — 60
1) Կմեծանա 30-ով
2) Կմեծանա 30 անգամ
3) Կփոքրանա 30-ով
4) Կփոքրանա 30 անգամ
7․Գտիր 5569 թիվը 100-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը։
5569 : 100 = 55 և 69 մն
8.Արամը ունի 150 դրամով ավելի քան Սարգիսը։ Հաշվի՛ր, թե որքան դրամ ունի Սարգիսը, իմանալով, որ նրանք միասին ունեն 4150 դրամ։
4150 — 150 = 4000
4000 : 2 = 2000
9․ Քառակուսու մակերեսը 81 քառակաուսի մետր է։ Գտի՛ր քառակուսու պարագիծը։
81 : 9 = 9
9 x 4 = 36
10.Հաշվիր 1105-(20+1100:100)+60։(1+2) արտահայտության արժեքը։
1100 : 100 = 11
11 + 20 = 31
1 + 2 = 3
60 : 3 = 20
1105 — 31 = 1074
1074 + 20 = 1094
11․Գտի՛ր 5689 թիվը 10-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը:
5689 : 10 = 568 և 9 մն
12․Ի՞նչ ամենամեծ մնացորդ կարող է ստացվել բնական թիվը 15-ի բաժանելիս։
15 — ից փոքր ամենամեծ թիվը 14