Ուսումնասիրում ենք հողի կազմությունը

Բարև այսօր բնագիտությոան դասին ուսումնասիրեցինք հողը։ Հողը ուսումնասիրելու համար պետք է բույսից մի քիչ հող վերձնենք և խառնենք կես թափանցիկ տարա ջրի հետ։ Պետք է նաև կռանալ, որպիսզի տեսնենք փոքրիկ պղպջակններ դա օդն է, գույն է տալիս կավը եթե  ուշադիր նայենք կտեսնենք, որ մեծ մասը ջուր է ջրին հենց գույն  է տալիս կավը, բարակ սպիտակ շերտը դա հումուսն է, որը առաջանում է մահացած բույսերի և կենդանիների խարնորդի մնացորդից, իսկ ներքևում հողն է։

Ղազարոս Աղայան Ծառերի Գանգատը

Մեր տված փայտից կրակ են անում, տուն տաքացնում, թոնիրը վառում, կերակուր եփում,
փափուկ հաց թխում, ուտում կշտանում, բայց մեզ չեն հիշում, մեզ չեն պահպանում, այլ
անգութ կերպով մեզ կոտորում են, մեզ փչացնում, ոչնչացնում:
Մեր գերաններից շինում են տներ, գոմեր, մարագներ, ժամեր ու վանքեր, մեր
տախտակներից ՝ հատակ, առաստաղ, աթոռ, պահարան, սեղան, նստարան, դուռ ու
պատուհան և այլ շատ տեսակ կահ և կարասիք. բայց մեզ չեն հիշում, մեզ չեն
պահպանում, այլ անգութ կերպով մեզ կոտորում են, մեզ փչացնում, ոչնչացնում:
Կամուրջ են շինում ՝գետերով անցնում. սայլեր են շինում ՝ամեն ինչ կրում. գութան են
շինում հողերը հերկում. լուծ, սամի շինում եզ, գոմեշ լծում, օրորոց շինում ՝մանկիկ
օրորում. քանոն են շինում ՝տետրակներ տողում, նավեր են շինում ՝ծովի մեջ լողում… բայց
մեզ չեն հիշում, մեզ չեն պահպանում, այլ անգութ կերպով մեզ կոտորում են, մեզ
փչացնում, ոչնչացնում:
Ո՞վ չի տանձ կերել կամ կարմիր խնձոր, նուռ ու սերկևիլ, կեռաս ու սալոր, դեղձ
կարմրաթշիկ, ծիրան անուշիկ: Ապա խաղո՞ղը. և քանի՞ տեսակ կանաչ ու կարմիր, թուխ —
թուխ ու սպիտակ. և այդ ամենը մարդիկ են ուտում… Բայց մեզ չեն հիշում, մեզ չեն
պահպանում, այլ անգութ կերպով մեզ կոտորում են, մեզ փչացնում, ոչնչացնում:

1.Գրի՛ր, թե ինչի՞ց են գանգատվում ծառերը․ ի՞նչ ես կարծում, տեղի՞ն են նրանց գանգատները։

Նրանք չէին սիրում, որ իրեն   կտրում, փչացնում ու  իրեր էին պատրաստում:  նրանք ուզում էին որ իրենց թողնեն անտառում, բակերում, այգիներում, որպեզսի երեխաները խաղան իրենց շվաքի տակ, որպեսզի իրենք մաքուր պահեն մարդկանց այսինքն մեր օդը:

2.Ի՞նչ սովորեցրեց քեզ այս պատմությունը։

Ինձ այս պատմվացքը սովորեցրեց , որ պեթկ է հոգտանել ծառերի մասին պետկ է  նրանց ջրել այլ ոչ թե կտրել :

Հայերենի երկհնչյունները

Հայերենի երկհնչյունները

Հայերենում յ կիսաձայն հնչյունին կարող է գումարվել որևէ ձայնավոր հնչյուն. այդ երկուսը միասին՝   յ+ ձայնավոր՝  ա, ո, ու, ի, ե, կոչվում են երկհնչյուն:  Յ կիսաձայնը, եթե երկու ձայնավորների միջև է, երկհնչյուն կազմում է իրենից հետո եկող ձայնավոր հնչյունի հետ․ օրինակ՝  հեռանայիր բառում երկհնչյունը յի-ն է, ոչ թե` այ-ը։

Հայերենի երկհնչյուններն են՝ այ, յա, եյ,  յե,  յի, ույ, յու, ոյ, յո։

 

Առաջադրանք՝

Տրված բառերում առանձնացրո՛ւ երկհնչյունները։

ձայն, վայր, մայր, հայր

 

եղյամ, մանյակ, կյանք, մատյան

 

թեյ, Զեյթուն, Անդրեյ, Սերգեյ

 

երամ, երգ, հայելի, հայերեն

 

գայիսոն, գնայինք, ջղային, հարկային

 

բույս, գույն, լույս, համբույր

 

աղբյուր, ալյուր, անկյուն, հնչյուն

 

գոյ, խոյ, Նոյ, հոբոյ

 

արդյոք, յոդ, յոթ, արքայորդի

այ, յա, եյ,  յե,  յի, ույ, յու, ոյ, յո։

 

Այ  — մայրիկ — հայրիկ,հայ,

յասաման, արտասահանյան, գրասենյակ,

բոյ -գոյական —

յուղ  գյուղ-  հնչյուն , —

աստղային, գործարանային,

բարդույթ,