Գունավոր թիթեռնակը         

                     Գունավոր թեռնակը                                                    Ադրիանա Յայլոյան

Մի օր  թիթեռնիկը գնաց անտառ  և նրան հանդպեց արջը:

— Ասաց ու՞րես գնում գեղեցկուհի,

— Թիթեռնիկը ասաց, գնում եմ  անտառ.

Կարող եմ ես էլ քեզ հետ գալ,  ասեց արջը:

Դու բարի ես արի միասին գնանք, ասաց,թիթեռնիկը:

Այդ օրվանից թիթեռնիկն ու արջ ընկերներ են:

Русский

Игра – игры

Дом – дама

Сын – сыновья

Мой – мои – моя

Человек – люди

Очки – окно

Слон – слони

Кошка – кошки

Лиса – лисы

Учитель – учителя

 

У нас дома много игры.

Моя мама хорошая

Кошки играли   во дворе.

Кошки пошли домой.

Наши   учителя очень хорошие.

У мамы солнечные   очки.

Сланы живут   в   Африке.

У моей тети двое сыновья.

 

 

 

 

 

 

 

 

Մայրենի19 .11 . 2019

Հայերենում յ կիսաձայն հնչյունին կարող է գումարվել որևէ ձայնավոր հնչյուն. այդ երկուսը միասին՝   յ+ ձայնավոր՝  աոուիե, կոչվում են երկհնչյուն:  Յ կիսաձայնը, եթե երկու ձայնավորների միջև է, երկհնչյուն կազմում է իրենից հետո եկող ձայնավոր հնչյունի հետ․ օրինակ՝  հեռանայիր բառում երկհնչյունը յի-ն է, ոչ թե` այ-ը։

Հայերենի երկհնչյուններն են՝ այ, յաեյ յե յիույյուոյյո։

Առաջադրանք՝

2.Յուրաքանչյուր երկհնչյունով գրի՛ր երեքական բառ։

այ — այգի, կայարան, այսքան:

յա — արքայազն, անցյալ, նախադրյալ

եյ — Հեյ, Սեյրան, թեյ

յե — Ծառայել, հրամայել, Իսրայել

յի — Գնայի, խաղայի, գաթայի

ույ — Վույ-վույ, զգույշ, բույս

յու — յուրահատուկ, յուրաքանչյուր, հյուր

ոյ- Խոյ, նոյ, գոյական

յո- յոթ,արդյոք, արքայորդի

Մայրենի 19. 11 . 2019

1.Կարդա՛ ՙՙՀայերենի երկհնչյունները,, թեման, կատարի՛ր առաջադրանքը:

Հայերենում յ կիսաձայն հնչյունին կարող է գումարվել որևէ ձայնավոր հնչյուն. այդ երկուսը միասին՝   յ+ ձայնավոր՝  ա, ո, ու, ի, ե, կոչվում են երկհնչյուն:  Յ կիսաձայնը, եթե երկու ձայնավորների միջև է, երկհնչյուն կազմում է իրենից հետո եկող ձայնավոր հնչյունի հետ․ օրինակ՝  հեռանայիր բառում երկհնչյունը յի-ն է, ոչ թե` այ-ը։

Հայերենի երկհնչյուններն են՝ այ, յա, եյ,  յե,  յի, ույ, յու, ոյ, յո։

Առաջադրանք՝

2.Յուրաքանչյուր երկհնչյունով գրի՛ր երեքական բառ։