Ընկնող աշտարակ

Պիզայի աշտարակի անունը դեռ շատ կլսեք ու կկարդաք։ Այն հայտնի է նաև որպես «ընկնող» աշտարակ:

Այն (գտնվել) Իտալիայում`Պիզա քաղաքում: Աշտարակը սկսել է թեքվել դեռևս շինարարության ընթացքում 1173 թ.:

Աշտարակի շինարարությունը կատարվել է երկու փուլով, ընդ որում երկու ընդմիջումներն էլ տևել են բավականին երկար: Շինարարությունը իրականացվել է 1173-1360 թթ.: Ինչպես նշված էր սկզբում, աշտարակը սկսեց թեքվել շինարարության ժամանակ:  Պատճառները հայտնի չեն, սակայն ենթադրվում է, որ դա տեղի է ունեցել  ստորերկրյա ջրերի պատճառով, որոնք զգալիորեն փափկեցրել են գետինը կամ էլ աշտարակի հիմքը հուսալի չի եղել:

Մինչև այն պահը, քանի դեռ չէին վերակառուցել աշտարակը, այն թեքված էր 5,5 աստիճան դեպի հարավ: Այս պահին աշտարակը թեքված է ընդամենը 4 աստիճանով:

Ընկնող աշտարակի  շինարարությունը սկսել է Բոնանո Պիզանոն։ Բայց, քանի որ թեքվածությունը նկատվել է հենց առաջ-ին հարկը կառուցելուց հետո, շինարարությունը դադարեցվել է, իսկ վարպետը (լքել)  քաղաքը:

Պիզայի աշտարակի բարձրությունը կարելի է համեմատել ութհարկանի տան հետ: Իտալիայի այս գրավիչ աշտարակը կշռում է 14.453 տոննա:

Կա մի լեգենդ այն մասին, որ Պիզայի աշտարակում իր փորձ-երն է արել Գալիլեյը: Ասում են, որ գիտնականը (կանգնել) վերևի հարկում և տարբեր իրեր էր գցում ներքև:  Նա փորձում էր ապացուցել, որ ընկնելու արագությունը կախված չէ ընկնող մարմնի զանգվածից:

Ի սկզբանե նախատեսվում էր, որ աշտարակը կլինի 10 հարկանի և կլինի պատշգամբներով: Ինչպես նաև Պիզայի աշտարակը պետք է ունենար զանգակատուն և տանիք: Նախատեսվում էր, որ աշտարակը պետք է կառուցվի 98 մետր բարձրությամբ, բայց կառուցվեց ընդամենը 56 մետր:

Աշտարակն ունի յոթ զանգ, և նրանք բոլորն էլ կարգավորված են յոթ երաժշտական նոտաների վրա: Ամբողջ աշխարհում ամենագեղեցիկ զանգերի հնչեղությունն (ունենալ) Պիզայի աշտարակը:

Աշտարակի կեսը վերակառուցեցին 1233 թվականին: Ճարտարապետ Ջովաննի դի Սիմոնեն սկսեց մասնակցել շինարարությանը 1275 թվականից: Նա կարողացել է ավարտել միայն հինգերորդ հարկը: Աշտարակի ութերորդ հարկի կառուցումն ավարտել է Անդրեա Պիզանոն 1350 թ., և նա աշտարակի վերևում տեղադրել է աշխարհահռչակ զանգակատունը:

  1. Ի՞նչ անունով է նաև հայտնի Պիզայի աշտարակը և ո՞ր երկրում է գտնվում: (1 միավոր) «ընկնող» աշտարակ, Իտալիայում:
  2. Պիզայի աշտարակի շինարարությունը կատարվել է երկու փուլով, շինարարությունը դադարեցվել է, ինչո՞ւ: (0,5միավոր

վարպետը (լքել)  քաղաքը:

3.Ուշադիր կարդա Գալիլեյի մասին պատմվող լեգենդի հատվածը և պատասխանիր հետևյալ հարցերին.

ա) Ի՞նչ էր անում գիտնականի վերևի հարկում: (0,5 միավոր)

Ասում են, որ գիտնականը (կանգնել) վերևի հարկում և տարբեր իրեր էր գցում ներքև:

բ) Ի՞նչ էր փորձում ապացուցել գիտնականը: (0,5 միավոր)

Նա փորձում էր ապացուցել, որ ընկնելու արագությունը կախված չէ ընկնող մարմնի զանգվածից:

4.Ի սկզբանե ի՞նչ էր նախատեսվում, ինչպիսի՞ն պետք է լիներ աշտարակը: (0,5 միավոր)

Ի սկզբանե նախատեսվում էր, որ աշտարակը կլինի 10 հարկանի և կլինի պատշգամբներով: Ինչպես նաև Պիզայի աշտարակը պետք է ունենար զանգակատուն և տանիք: Նախատեսվում էր, որ աշտարակը պետք է կառուցվի 98 մետր բարձրությամբ:

  1. Ո՞վ է սկսել Պիզայի աշտարակի շինարարությունը: (0,5 միավոր)

Բոնանո Պիզանոն

  1. Ո՞վ է ավարտել Պիզայի աշտարակի շինարարությունը: (0,5 միավոր)

Բոնանո Պիզանոն

  1. Փակագծերում դրված բայերը անհրաժեշտ ձևով համապատասխանեցրո՛ւ տեքստին: (1 միավոր)

8.Տեքստի բառերից  4-ում բաց թողած տառի փոխարեն գծիկ է դրված: Լրացրո՛ւ բաց թողած տառերը: (1 միավոր)

9.Տեքստում  ընդգծված նախադասությունը կետադրիր: (1 միավոր)

10.Տրված բառերից որի՞ դիմաց է սխալ նշված նրա տեսակը` ըստ կազմության: (0,5 միավոր)

ա) քաղաք — բարդ
բ) ութերորդ — ածանցավոր
գ) բարձրություն — ածանցավոր
դ) լեգենդ — պարզ

11.Տրված բառերից յուրաքանչյուրի դիմաց նշված է, թե այն ինչ խոսքի մաս է: Ո՞ր տարբերակում է սխալ նշված: (0,5 միավոր)

ա) աշտարակ — գոյական

բ) գրավիչ — գոյական

գ) ութերորդ — թվական

դ) Իտալիա — գոյական

12.Փակագծերում տրված բառերը ձևափոխելով` տեղադրիր բաց թողած տեղերում:
(1միավոր)

Գիտնականը վերևի … կանգնած նայում էր, թե ինչպես են  իր … իրերը ընկնում ներքև:
( հարկ, գցել)

  1. Տեքստից դուրս գրիր  5  ածական: (1 միավոր)

 

 

Մաթեմատիկա 12 . 11 . 2019

Սովորողների քանակը 2017-2018թթ ըստ դպրոցների

Արևելյան դպրոց՝   303 սովորող

Արևմտյան դպրոց՝   236 սովորող

Հարավային դպրոց՝   171 սովորող

Հյուսիսային դպրոց՝  165  սովորող

Միջին դպրոց՝   348 սովորող

Ավագ դպրոց՝   276 սովորող

Քոլեջ՝   209 սովորող

Սովորողների քանակը 2018-2019թթ ըստ դպրոցների

Արևելյան դպրոց՝   331 սովորող

Արևմտյան դպրոց՝   277  սովորող

Հարավային դպրոց՝   205 սովորող

Հյուսիսային դպրոց՝   228 սովորող

Միջին դպրոց՝   412  սովորող

Ավագ դպրոց՝   282  սովորող

Քոլեջ՝  238  սովորող

Սովորողների քանակը 2019-2020թթ ըստ դպրոցների(նոյեմբերի 5-ի դրությամբ)

Արևելյան դպրոց՝   391 սովորող

Արևմտյան դպրոց՝   310 սովորող

Հարավային դպրոց՝    247 սովորող

Հյուսիսային դպրոց՝   287 սովորող

Միջին դպրոց՝   524 սովորող

Ավագ դպրոց՝    480 սովորող

Քոլեջ՝   234 սովորող

 

Լուծիր խնդիրները

Ա․ Գտիր 2019 և 2020 թ․ — ի  Հարավային և Հյուսային դպրոցնորի գումարը։

247 + 287 = 534

Պատասխան՝ 534

 

Բ․ Բնութագրիր 2017 2018 թ․ — ի Արևմտյան դպրոցի սովորողների քանակի թիվը։

236

Եռանիշ է

Զույգ է

Բաժանվում է 2 — ի

Հարյուրյակների կարգում կա 2 հարյուրյակ

Տասնայակների կարգում կա 3 տասնակ

Միավորնորի կարգում կա 6 միավոր

 

Գ․ Գտիր 2019 2020 թ․ — ի և 2018 2019 — ի Արևմտյանդպրոցի սովորողների տարբերությունը։

310 — 277 = 33

Պատասխան ՝ 33

 

Դ․ Գտիր 219 2020 թ․-ի Քոլոջի սովորողների կրկնապատիկը։

2 x 234 = 468

Պատասխան՝ 468

 

Ե․ Ո՞ր թվականին ավելի շատ սովորող կա կրթահամալիրում։

Պատասխան՝ 2019 2020