Օ-ո-ի ուղղագրությունը

Բառասկզբում լսվող Ո-ն գրվում է Ո տառով, օրինակ` որսորդ, որդի, ոզնի, ոգի, որդ:

Բառամբիջում Օ տառ գրվOOում է, եթե դրանով սկսվող արմատ կա, օրինակ`մեղմօրոր, անօրեն, շտապօգնություն, նմանօրինակ:

Մնացած ոլոր դեպքերում լսվող Օ-ն գրվում է Ո տառով, օրինակ` անորսալի, անորակ, եռոտանի…

Պետք է հիշել՝

Բառասկզբում լսվում է Օ, բայց գրվում է Ո հետևյալ բառերում՝ ով, ովքեր:

Հայերենում օտար լեզուներից փոխառած բառեր, որոնց սկզբում լսվում է Ո, բայց գրվում է Վո:

Օրինակ՝ վոլտ, վոկալ, Վոլգա….

Սրանցից պետք է տարբերել Ոդիսևս,  Որմիզդուխտ բառերը, որտեղ լսվող Ո գրվում է Ո տառով:

 

Առաջադրանքներ

  1. Օդ, օրինակ, օգուտ, օղ, օր բառերից կազմիր ուրիշ բառեր` դրանք գործածելով բառի տարբեր դիրքերում:

Օրինակ` օրոր— օրորոց, մեղմօրոր

Օդ- օդանավ, անօդ

օրինակ- օրինակելի

օգուտ- անօգուտ

օղ- ականջօղ, օղակ

օր- ամենօր, օրեկան

2. Բաց թողնված տեղերում լրացրու ո կամ վո:

որբ, երկվորյակ, արջաորս, հոգեորդի, զինոր. բարձրավոլտ, բանոր, անորակ, բարձրորակ, վոլեյբոլ:

3. Բաց թողնված տեղերում լրացրու օ կամ ո:

ամենօրյա,  անօրինական, հանրօգուտ, օրըստօրե, մեղմօրեն, մեղմօրոր, հոգուտ, տնօրեն, նախ-օոք, շաբաթօրյակ, բացօթյա, պարզորոշ, արծաթազօծ:

4. Օրինակին հետևելով` որակ, որս, որդի, որջ արմատներից 2-ական բառ կազմիր:

որակ — անորակ

որս — որսորդ արջավորս

որդի — եղբորորդի

որջ — որջատուն, արջաորջ

որոշ— որոշակի, պարզորոշ

5. Շարքերից ընտրիր և դեմ դիմաց գրիր հոմանիշ բառերը:

ա) ոսոխ- թշնամի

որջ-բույն

որձ- արու

ողորկ- հարթ

որթ — վազ

որմ —  պատ

բ)  հարթ, պատ, թշնամի, արու, վազ, բույն

6. Լրացրու օ. ո, վո                   

Թռչնորս, ով, օդանավակայան, բարձրորակ,վոլեյբոլ, կրկնօրինակ, հայորդի,  մեղմօրոր, չօգնել, գիշերօթիկ, կիրակնօրյա, անորակ, ոսկեզօծել, ջրօրհնեք, այսօրինակ,  հանրօգուտ, ովքեր, Ոդիսևս, միջօրե, տափօղակ,  անօգնական, կիրակնօրյա, շտապօգնություն, բնօրրան, օրեցօր, հանապազօրյա, ցածրորակ,
ոհմակ, վոլտ, արծաթազօծ, փոխօգնություն, հակաօդային, օազիս, որսորդ, չարորակ, օբյեկտ, ոսկեզօծել, օդերևութաբանական, օրըստօրե, օրացույց, որթ, որձ, օձ, օձագալար, օձիք, ամենաորակյալ, Որմիզդուխտ, հայորդի, արջորս, ջրօրհնեք,
Վոլգոգրադ:

7. Առաջադրանք 6-ից ընտրիր 5 բառ և կազմիր բառակապակցություններ:

կիրակնօրյա դպրոց, մեղմօրոր քամի,  անորակ կոշիկ, գայլերի ոհմակ, ոսկեզօծ աշուն:

8. Առաջադրանք 6-ից ընտրիր 5 բառ և կազմիր նախադասություններ:

 

Հայորդի զինվորը պաշտպանում է հայրենիքը:

Որսորդը գտավ արջի որջը:

Գայլերի ոհմակը հասել էր գյուղ:

Որմինզդուխտը հաճախում է կիրակնօրյա դպրոց:

My week

Sunday  — I go to practice the piano.

Monday — I go to  the library.

Tuesday  — I go to  practice the piano.

Wednesday — I go to study  English .

Thursday —  I watch TV .

Frlday — I go to  practice the piano.