Աշուն

Աշուն

Ծառեր, թփեր լեցուն միրգ,

Մառան տարան գիրկ ու գիրկ,

Աշուն սնավ:

 

Սաղարթ-սաղարթ սարսելով

Ոսկի տերև դարսելով՝

Աշուն քնավ:

Սաղարթ-սաղարթ սարսելով

Ոսկի տերև դարսելով՝

Աշուն քնավ:

Տարափ ու բուք փչելով,

Վայուն-մայուն ճչելով՝

Աշուն ծնավ:

Առաջադրանքներ՝

1. Բացատրի՛ր բառերը՝ լեցուն, մառան, տարափ, սաղարթ:

լեցուն Լի, լցված

մառան  նկուղ

տարափ Հորդ անձրև

սաղարթ Բույսի

2. Յուրաքանչյուր եռյակի  բովանդակությանը համապատասխան գրի՛ր, թե աշունն ինչպիսի՞ն է:

1-ին եռյակբերքառատ/ինչպիսի/ աշուն

2-րդ եռյակ  ոսկեզոծ/ինչպիսի / աշուն

3-րդ եռյակ տխուր /ինչպիսի/ աշուն

Մաթեմատիկա

Անհայտ արտադրիչ գտնելը

Լրացրո՛ւ աղյուսակները

Արտադրիչ

56

300

19

Արտադրիչ

123

25

1350

Արտադրյալ

6888

7500

25650

Արտադրիչ

2501

1380

21

Արտադրիչ

406

24

150

Արտադրյալ

1015406

33120

3150

Արտադրիչ

326

1840

91

Արտադրիչ

107

23

103

Արտադրյալ

34882

42320

9373

Արտադրիչ

605

85

60

Արտադրիչ

105

27

104

Արտադրյալ

63525

2295

6240