Է-ե-ի ուղղագրությունը

Բառասկզբում լսվող է-ն գրվում է է տառով, օրինակ` էջ, էակ, էկրան, էություն, էներգիա

Բառամիջում գրվում է է, եթե դրանով սկսվող արմատ կա, օրինակ` լայնէկրան, էլեկտրաէներգիա, մանրէ, ելևէջ…

Մնացած դեպքերում լսվող է-ն գրվում է ե տառով, օրինակ` վերելք, ոսկե, տասներկու, մեխակ…

Պետք է հիշել

Բառասկզբում լսվում է է, բայց գրվում է ե հետևյալ բառերում եմ, ես, ենք, եք, են:

Հիշել հետևյալ բառերի ուղղագրությունը՝ գոմեշ, առէջ, վայրէջք, մանրէ, ելևէջ:
Որևէ, ինչևէ, երբևէ, բայց` որևիցե, ինչևիցե, երբևիցե,

1.Լրացրեք Ե կամ Է:

Լայնէկրան, հնէաբան, ծովեզր, վայրէջք, երփներանգ, նորեկ, մանրէ,  էջանշան,  որևիցե,  գոմէշ,  վերելակ,  մեջք,  բազմերանգ,  երբևիցե,  որևէ,  էջ, ամենաեժան, չէինք,  էկրան, Էջմիածին,  չեմ,  էլեկտրաէներգիա, էներգիա, մեխակ, հրեշ,  նրբերշիկ, ամենաերկար,եգիպտացորեն, զարկերակ:

2.Մարդկանց անուններ գրիր, որոնք սկսվում են Ե-ով և Է-ով:

Եվա, Եփրեմ, Երանուհի, Երվանդ, Եղիշե, Ենոք

Էմիլ, Էվա, Էվելինա, Էդգար Էդմոնդ, Էմին, Էմմա,

3.Բաց թողնված տեղերում գրիր է կամ ե:

զարկ-րակ, սկզբից և-թ, ստոր-րկրյա, հն-աբան (հնէաբան նշանակում է անհետացած հնագույն կենդանիների և բույսերի ուսումնասիրությամբ զբաղվող մարդ), երբևից-, որև-, -լեկտրա-ներգիա, մանր-աբան, չ-ր ուզում, չ-մ ուզում, կինո-կրան, ամենա-ժան:

4.Տրված բառերը դասավորիր ըստ իմաստների:

ելակ, գոմեշ, եգիպտացորեն, եղինջ, երինջ, երեքնուկ, եզ, եղջերու, եղրևանի, եղևնի, երիցուկ, եղնիկ, եղեգ:

կենդանիներ-
բույսեր-

5. Գրիր տրված բառերի հականիշները:

արու, մուտք, թանկ, դժբախտ, վերելք, հայտնվել

6. Մեկական բառ կազմիր` երգ, երանգ, եզր, եղբայր արմատները դնելով բառի սկզբում և վերջում:

Օրինակ` եփ-եփել, կիսաեփ

7. Առաջադրանք 1-ից ընտրիր 10 բառ և կազմիր բառակապակցություններ:

8. Առաջադրանք 3-րդից ընտրիր 5 բառ և կազմիր նախադասություններ:

«Մշուշների շղարշի տակ»

Մշուշների շղարշի տակ

Աշնան խաշամն է խշխշում,

Քամու ձեռքերն անհամարձակ

Ամպի փեշերն են քաշքշում:

Ամպը լեզուն կուլ է տվել,

Հնար չունի որոտալու:

Ցերեկն էլ է ցրտից կծկվել,

Չէ՛, երևի ձյուն է գալու:

Create your website at WordPress.com
Get started