Գործնական աշխատանք

Ձայնավոր և բաղաձայն հնչյուններ

Լեզվի հնչյունները լինում են երկու տեսակ՝ ձայնավոր և բաղաձայն: Ձայնավոր են այն հնչյունները, որոնց արտասանության ժամանակ բերանի խոռոչում արգելքներ չեն ստեղծվում: Բաղաձայն են այն հնչյունները, որոնց արտասանության ժամանակ բերանի խոռոչում արգելքներ են տեղծվում:

Հայերենն ունի 6 ձայնավոր՝ ա, է (ե), ը, ի, օ (ո), ու, որոնք գրվում են 8 տառով:

Հայերենն ունի 30 բաղաձայն՝ բ, գ, դ, զ, թ, ժ, լ, խ, ծ, կ, հ, ձ, ղ, ճ, մ, յ, ն, շ, չ, պ, ջ, ռ, ս, վ, տ, ր, ց, փ, ք, ֆ:

Գործնական աշխատանք՝

1.է- ձայն,  ս-բաղ, ի-ձայն, տ-բաղ, լ-բաղ, ու-, մ-բաղ, օ-ձայն, կ-բաղ, ը-ձայն, ա-ձայն հնչյուններից որո՞նք են ձայնավորները, որոնք՝ բաղաձայնները:

2.Նախադասությունները լրացրո՛ւ:

Հայերենի ձայնավոր հնչյուններն են`ա,է ե,ը,ի, օ, ո, ու,

Հայերենի բաղաձայն հնչյուններն են`ս,տ,լ,մ ։

3.Շարունակի՛ր շարքը, գրի՛ր ձայնավորով վերջացող երեքական բառ:

Օրինակ՝ գարի, կատու,մեքենա,ոսկի։

4.Ձայնավորով սկսվող ու վերջացող հինգ բառ գրի՛ր:

Ոսկի, ոգի, ընկույզը, երեկո, երևի։

  1. Միևնույն բաղաձայնով վերջացող հինգ բառ գրի՛ր:

Պապ, տատ, գորգ , կապիկ,  կռունկ։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s