Աշուն օր

Կարդա՛ (5-7 անգամ) Կոմիտասի «Աշուն օր» բանաստեղծությունը:

 Աշուն օր

Սևուկ ամպեր վար եկան
Օրան, օրան,
Սարի վրա շար եկան։
Ծագեց առավոտ
Պաղեց, սառավ օդ։

 

Գոռաց երկինք, բուք արավ,
Հևաց, հևաց.
Ծերուկ երկիր սուգ արավ։
Ճաքեց հեռուն ամպ,
Երկիր դողաց-բա՛մբ։

 

Բողբոջ արև շող կապեց,
Դողաց, սողաց,
Արյուն-ամպից քող կապեց։
Վառեց լեռան լանջ,
Լեռան ցավատանջ։

 

Տեղաց անձրև մաղ տալով,
Մարմանդ-մարմանդ,
Հոգնած տերև շաղ տալով։
Երկիր քուն դրավ,
Եվ թռչուն թռավ։

 

Հուզված առուն փախ տվավ

Սողուն-սողուն,
Ձորում մշուշ կախ տվավ։
Քամին ելավ վեր,
Արավ տարուբեր։

 

Մոխիր ամպեր ժիր եկան
Դալուկ-դալուկ,
Սարի վրա ցիր եկան։
Հալեց աշուն օր
Կյանքիս սևավոր։

 

  1. Կարմիրովգրված բառերը դուրս գրիր, ապա բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:

Օրան-  Քաղած հացահատիկ՝ հունձ, որ պետք է կալսվի:
Պաղեց- սառչեց
Հևաց —  Արագ-արագ և ընդհատաբար շունչ քաշել,

Մարմանդ -մեղմ, հանդարտ

Դալուկ -Դժգույն, գույնը գցած, գունատ:

  1. Կանաչովգրված բառերը դուրս գրիր, ապա գրիր այդ բառերի հոմանիշները:

Առավոտ — Լուսածագ

Արև- Արեգակ

Քող- Շղարշ

Քուն -ՆՆջյուն

Մշուշ — Բալ

Քաի — Թաթառ

Ժիր  -տռվռան

 

  1. Կապույտովգրված արտահայտությունները գրի՛ր մեկ բառով:

 

վար եկան- իջան

Շար եկան –  շարվեցին

Բուք արավ- մրրիկ

Սուգ արավ-  սգալ

Շաղ տալ-  տարածել

Մաղ տալ – մաղել զտել

Կախ տվավ —  կախեց

Ցիր եկան – ցրված, ցիրուցան

 

 

  1. Ընտրի՛ր բանաստեղծական 6 տներից որևէ մեկը, պատկերացրո՛ւ՝ աշնանային օրվա որ պահն է, պատմի՛ր այդ հատվածը, ապա նկարի՛ր:

 

 

Տեղաց անձրև մաղ տալով,
Մարմանդ-մարմանդ,
Հոգնած տերև շաղ տալով։
Երկիր քուն դրավ,
Եվ թռչուն թռավ։

 

Աշնանանյին մի արևաշատ օր էր: Երեկոյան մրրիկը սկսեց տերևները պտտեցնել և արևը կամաց -կաաց սկսեց թաքնվել ամպերի ետևու,  որի ց հետո սկսեց տեղալ հորդ   անձրև: Թռճունները չվեցին տաք երկներ:

աշուն օր.png