Ճամփորդում ենք Սևանի թերակղզի և Մաշտոցներ բարձունք

Սևանի թերակղզի.png

Սևան թերակղզի

Սևանի վանքը գտնվում է Գեղարքունիքի մարզում,    Սևանի թերակղզում (նախկինում՝ կղզի): Սևանավանքը (նաև հայտնի է «Մարիամաշեն» անունով)   Ստեղծվել է 305 թ․ — ին։

Սևանավանք

Հիմնադրվել է 305 թ․-ին։ Հիմնադրել է Գրիգոր Ա լուսավորիչը։

Մաշտոցներ բարձունք

Անվանումը ստացել է՝ Մաշտոց Ա. Եղիվարդեցի կաթողիկոսից։