Մաթեմատիկա

  1. Երկու պարկում կար 124 կգ շաքարավազ։ Երբ      |-ից 4 կգ տեղափոխեցին ||-ի մեջ, պարկերում շաքարավազների քանակները հավասարվեցին։ Քանի՞ կգ շաքարավազ կար յուրաքանչյուր պարկում ։

 

124:2=62

62+4=66

62-4=58

wdhuud

  1. Երկու արկղում կա  74կգ  խնձոր։ Երբ   |-ից 3կգ  լցրին ||- ի մեջ, ապա արկղերում խնձորների քանակները  հավասարվեցին։ Քանի՞ կգ     խնձոր կար արկղերում նախքան տեղափոխությունները։

 

 

74:2=37

37+3=40

37-3=34

ifjgu

  1. Երկու խմբում կային  150 ուսանող։ Երբ|-ից 10 հոգի

տեղափոխեցին || խումբ, ապա խմբերում ուսանողների քանակները հավասարվեցին։ Քանի՞ուսանող կար յուրաքանչյուր

խմբում։

150:2= 75

75-10=65

75+10=85

գրել եմ ընկեր Անիի հետ

150-10=140
140:2=70

70+10=80

  1. Երկու պահեստներում  կար  540 պարկ ալյուր։ Երբ|-ից 20 պարկ տեղափոխեցին || պահեստ, պահեստներում ալյուրների

Քանակները հավասարվեցին։ Քանի՞ պարկ ալյուր կար յուրաքանչյուր պահեստում։

 

540:2=270

270-20=250

270+20=290