Չալանկը (3 մաս)

  1. Հատվածից դուրս գրիր գրությամբ և արտասանությամբ տարբերվող բառերը, օրինակ՝ խնդրել- թ լսում ենք, դ գրում

առաջ

անմիջապես

հագնվելով

որդի

այդ

չհամբերեց

 

  1. Վերնագրիր 3-րդ հատվածը:

Քնկոտ և հոգնած հայրս։