1․ Ինչպիսի՞ն էին գոճու ընկերները։

Գոճու ընկերերները շատ լավն էինբարի նրանք հավատում էին իրենց ընկերոջը ՝ գոճուն։ 

2․ Ինչպիսի՞ ընկեր ես դու։

 հոգատար

3․ Դու ի՞նչ կխնդրեիր Կախարդական աղբյւորից  

Որպեսզի   հայտնի  բալերինա դառնամ։