Բույսերը խնամելու քայլաշար

1․ Հագնել  ռետինե ձեռնոցերը։

2.Զգուշորեն   հեռացնել բույսի  չորացած տերևները։

3.Ջրել  հողը  արմատի մոտից։

4.Փխրցնել հողը փոքրիկ բահով։

5. Ցողել   բույսի տերևները։

6․ Բույսը ջրել   տաք եղանակին։

7․ Ամենակարևորը՝ սիրել բույսերին։